Piteå Folketshusförening är en ideell förening som arrangerar mötesplatser och evenemang i Piteå. 

  • Regnbågsteatern är vår egen barn och ungdomsteater med flera produktioner varje år.
  • Dagbio med filmer som ligger just utanför main-stream-fåran
  • Danser med de mest aktuella dansbanden i landet
  • Teaterföreställningar för barn och unga tillsammans med professionella teatrar från hela landet
  • Sommarevenemang i Badhusparken
  • Utställningar


Sedan 2006 driver vi dessutom Piteå Vandrarhem i Badhusparken,
och sedan 2012 elevfiket, Café Zenith i Strömbacka gymnasieskola.

Personal

Ola Edeblom
Verksamhetschef
Telefon:070-322 87 44 
E-post: ola@pitefolketshus.se

Gudrun Ahlqvist
Café Zenith, Strömbacka
Telefon:070-684 35 18
E-post: gudrun@pitefolketshus.se

Anneli Ökvist
Piteå Vandrarhem
Telefon: 070-322 03 10
E-post: bokning@pitevandrarhem.se

Ulrica Andersson
Regnbågsteatern
Telefon: 072-721 97 62
E-post: ulrica@folketshus-pitea.org

Malin Bäckström
Christinasalen, Bokning / Event
Telefon: 072- 231 78 79
E-post: bokning@christinasalen.se 

 

Styrelsen

Styrelsen

Ordförande: Maria Holmqvist-Ek
070-602 18 86
maria.hek@outloook.com

Vice ordf: Benny Söderberg

Ledamot: Hilda Larsson

Ledamot: Lars-Gustav Berglund

Ledamot: Erland Eriksson

Ledamot: Marianne Hedkvist

Ledamot: Sara Larsson

Revisor:  Monica Isaksson

Valberedningen:

  • Elisabeth Lindberg
  • Stefan B Andersson
  • Anita Gustavsson